Beskyttelse af personlige oplysninger

Erklæring om databeskyttelse iht. databeskyttelsesforordningen

1) Information om den datansvarliges indsamling af person- og kontaktoplysninger

1.1 Vi er glade for, at du har besøgt vores hjemmeside, og takker for interessen. Den efterfølgende tekst forklarer hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du bruger vores websted. Personoplysninger er alle de oplysninger, der kan identificere dig som person.

1.2 Den dataansvarlige på denne hjemmeside ifølge databeskyttelsesforordningen (GDPR) er expondo GmbH, Köpenicker Str. 54, 10179 Berlin, Deutschland, Tel.: +49 30 239 890. Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.

1.3 Den ansvarlige for dette websted har overladt databehandlingen til en databeskyttelsesansvarlig, der kan kontaktes på: "Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 2, 80331 München, +49 (0) 89 18917360, [email protected]"

1.4 Denne hjemmeside anvender af sikkerhedsmæssige årsager og til beskyttelse af personoplysninger og andet fortroligt indhold (f.eks. bestillinger og forespørgsler til den ansvarlige) en TLS/SSL forbindelse. Du kan genkende forbindelsen på sekvensrækkefølgen https:// og hængelåsen i browserens adresselinje.

2) Dataindsamling ved besøg på vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside til indhentning af information, dvs. at du ikke registrerer dig eller på anden måde videregiver informationer, indsamler vi kun de oplysninger, som din browser videregiver vores server (de såkaldte „serverlogfiler“). Hvis du besøger vores hjemmeside, indsamler vi følgende oplysninger, der er nødvendige for os, så vi teknisk set er i stand til at vise dig hjemmesiden:

 • Vores besøgte hjemmeside
 • Dato og tidspunkt for besøget
 • Mængde af de sendte data i bytes
 • Kilde/henvisning, der har ført dig til hjemmesiden
 • Anvendt browser
 • Anvendt styresystem
 • Anvendt IP-adresse (Anvendt IP-adresse (i givet fald: i anonymiseret form)

Vi behandler personoplysninger jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR, fordi vi ønsker at forbedre stabiliteten og funktionaliteten på vores hjemmeside. Vi hverken videregiver dataoplysninger eller anvender dem på anden måde. Vi forbeholder os dog ret til efterfølgende at kontrollere servelogfilerne, dersom konkrete omstændigheder tyder på ulovlig adfærd.

3) Cookies

For at gøre besøget på vores hjemmeside attraktivt og for at give dig mulighed for at anvende bestemte funktioner, anvender vi på forskellige sider de såkaldte cookies. Det er små tekstfiler, der lagres på dit terminaludstyr. Nogle af de cookies, vi anvender, slettes igen, når browseren lukkes ned (såkaldte besøgscookies). Andre cookies (tredjepartscookies) gemmes på dit terminaludstyr og giver os eller vores partnere mulighed for at genkende din browser ved næste besøg (permanente cookies). Når der anbringes cookies, så indsamler og behandler disse individuelt bestemte brugerinformationer, så som browser- og lokaliseringsdata, samt IP-adresse. Permanente cookies slettes automatisk efter udløbet af en defineret periode, der kan være forskellig alt efter cookie.

Cookies anvendes bl.a. til at lette ordreprocessen ved at gemme indstillingerne (fx for at huske indholdet i den virtuelle indkøbskurv til næste gang hjemmesiden besøges). Hvis der gennem enkelte cookies, som vi har implementeret, også behandles personoplysninger, så behandles disse jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR enten til gennemførelse af kontrakten eller jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR til varetagelse af vores interesse i at levere den bedst mulige service på hjemmesiden, samt til at gøre besøget på hjemmesiden kundevenligt og effektivt.

Vi samarbejder med reklamepartnere, der hjælper os med at gøre vores tilbud på nettet mere interessant for dig. Når du besøger vores hjemmeside, gemmes der derfor også cookies fra partnervirksomheder på din harddisk (tredjeparts-cookies). I de følgende afsnit beskrives brugen af disse cookies og omfanget af de indsamlede oplysninger individuelt og særskilt.

Bemærk venligst, at du kan indstille din browser, så du bliver informeret om placeringen af cookies, og at du i hvert enkelt tilfælde kan bestemme, om du vil tillade cookies, eller om du vil tillade brug i bestemte tilfælde, eller om du generelt vil blokere dem. Hver browser har forskellige parametre for, hvordan cookie-indstillingerne forvaltes. Dette er beskrevet under menuen Hjælp i Indstillinger, hvor du kan læse, hvordan du ændrer cookie-indstillingerne. De findes på følgende links under den enkelte browser.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=da_DK
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Vær opmærksom på, at hvis du ikke accepterer cookies, kan vi ikke garantere, at vores hjemmeside fungerer optimalt.

4) Kontakt

Når du tager kontakt til os (fx via kontaktformular), indsamles der personoplysninger. På selve kontaktformularen kan du se, hvilke oplysninger, der indsamles ved udfyldelse af formularen. Disse oplysninger gemmes og anvendes udelukkende til at besvare din anmodning fx til kontaktoptagelse og den dertil knyttede tekniske administration. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er vores legitime interesse i besvarelsen af din anmodning, jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis du tager kontakt, fordi du ønsker at indgå en aftale, så anvendes også retsgrundlaget i art. 6, stk. 1, litra b i GDPR til databehandlingen. Dine oplysninger slettes efter, at din anmodning er blevet behandlet, hvilket er tilfældet, hvis det under omstændighederne kan udledes, at det berørte forhold er blevet behandlet, og såfremt det ikke strider mod reglerne om opbevaringspligt af personoplysninger.

E-mail-spørgeskemaundersøgelser fra SurveyMonkey
Såfremt du i løbet af din bestilling har givet tilladelse iht. DSGVO, art. 6 afs. 1 lit. a, videregiver vi din e-mailadresse til SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Irland der herefter vil tilsende dig meningsmålinger pr. e-mail. For mere information henviser vi til SurveyMonkey:
https://da.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/?ut_source=footer
Du kan når som helst fortryde og bede SurveyMonkey slette din e-mailadresse igen.

Kundeservice pr. telefon
Alle ind- og udgående opkald til vores service-hotline administreres af babelforce GmbH, Mindspace, Friedrichstr. 68, D-10117 Berlin, Germany. Personlige data som telefonnummer og adresse opbevares fortroligt og slettes igen efter et vist tidsrum. For mere information herom, se https://help.babelforce.com/hc/en-us/articles/115005040066-On-our-data-retention-policy.

Kundeservice pr. e-mail og chat
Kundehenvendelser pr. e-mail samt chat-meddelelser bearbejdes i Zendesk, en kundeservicesoftware udviklet af Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102. Dine kundeoplysninger gemmes og behandles i overensstemmelse med EU's retningslinier for databeskyttelse. For mere information:
https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/

Annoncer på sms
Såfremt du i løbet af din bestilling har givet tilladelse iht. DSGVO, art. 6 afs. 1 lit. a, videregiver vi dit mobiltelefonnummer til Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105 der herefter vil tilsende nyheder pr. sms. Dit telefonnummer bliver gemt i systemet til senere brug. For yderligere information:
https://www.twilio.com/legal/privacy
Du kan når som helst fortryde og bede Twilio slette dit telefonnummer igen.

Formularende Behandling af personlige oplysninger hos bedømmelsesportalen Trustpilot.

Hvis du i løbet af din bestilling har givet tilladelse iht. DSGVO, art. 6 afs. 1 lit. a, videregiver vi din e-mailadresse til bedømmelsesportalen Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 1112 København K (www.trustpilot.com) som herefter vil sende en invitation til at skrive en kundeanmeldelse og give karakter.
Du kan når som helst fortryde og bede bedømmelsesportalen slette din e-mailadresse igen.

 

5) Databehandling ved åbning af en kundekonto og til gennemførelsen af aftalen.

Jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR indsamles og behandles personoplysninger fortsat, hvis du selv giver os dem i forbindelse med gennemførelse af en aftale eller ved åbning af en kundekonto. I de enkelte formularer kan du se, hvilke oplysninger, der indsamles. Du kan til hver en tid slette din kundekonto ved at sende en besked til den dataansvarlige på adressen, der er nævnt ovenfor. Vi gemmer og anvender de data, som du har givet os til at gennemføre aftalen. Når kontakten er helt gennemført, eller når din kundekonto er slettet, spærres dine personlige oplysninger iht. de skattemæssige og handelsretlige opbevaringsfrister, og de slettes igen, når disse frister udløber, hvis du ikke udtrykkeligt har indvilliget i, at dine oplysninger benyttes yderligere, eller hvis vi har taget forbehold for fortsat lovmæssig tilladt brug af oplysninger, som vi oplyser om i det følgende.

6) Databehandling ved afvikling af ordrer

6.1 Ved afvikling af ordrer arbejder vi sammen med den/de nærmeste tjenesteudbydere, der hjælper os helt eller delvist med at gennemføre indgåede aftaler. I henhold til følgende informationer videregives bestemte personoplysninger til disse tjenesteudbydere.

Ved gennemførslen af kontrakten vidergives de personoplysninger vi har indsamlet til det transportfirma, der er ansvarligt for at foretage leveringen, hvis det er nødvendigt for at varen leveres. I forbindelse med betalingsafviklingen videregiver vi dine betalingsinformationer til det kreditinstitut, der er udpeget til at tage sig at betalingen, hvis det er nødvendigt for afviklingen af betalingen. Hvis der bruges en udbyder af betalingstjenester, giver vi dig efterfølgende udtrykkelig besked herom. Retsgrundlaget for videregivelse af dataoplysninger er beskrevet i art. 6, stk. 1, litra b i GDPR.

6.2 Vi arbejder sammen med eksterne leveringspartnere, så vi kan opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser overfor vores kunder. Vi videregiver kun dit navn og leveringsadresse til en af vores udvalgte leveringspartenere, så vi kan levere varen, jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR.

6.3 Hvis du har givet os din e-mail-adresse i forbindelse med køb af produkter, forbeholder vi os ret til med jævne mellemrum at sende tilbud til dig om lignede produkter, som dem, du allerede har købt. Jf. § 7, stk. 3 i UWG (den tyske lov om illoyal konkurrence), er det ikke nødvendigt at indhente særlig samtykke fra dig i den forbindelse. Databehandlingen sker for så vidt kun på grundlag af vores berettigede interesse i personlig markedsføring, jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis du udtrykkeligt har nægtet brugen af din e-mailadresse til dette formål, får du ingen e-mails fra os. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af din e-mailadresse til de ovenstående reklameformål med fremtidig virkning. Du skal bare sende en e-mail til den dataansvarlige, der nævnes ovenfor. Du betaler kun omkostningerne for din internetadgang. Når vi har modtaget din indsigelse, lukkes din e-mailadresse for tilsendelse af reklamer med det samme.

KRAGE
Hvis varen leveres med transportfirmaet KRAGE (Krage Potsdam GmbH Internationale Spedition  Am Buchhorst 40, D-14478 Potsdam, Tyskland), og såfremt du har givet tilladelse hertil i løbet af bestillingsprocessen, videregiver vi din e-mailadresse iht. DSGVO, art. 6 afs. 1 lit. a, således at transportfirmaet har mulighed for at aftale et nærmere leveringstidspunkt. Hvis du ikke har givet denne tilladelse, nøjes vi med at videregive navn og adresse iht. DSGVO, art. 6 afs. 1 lit. b. Vær opmærksom på at det i så fald ikke er muligt at sende sporingsinformation og aftale detaljer for leveringstidspunktet.
Du kan når som helst fortryde og bede transportfirmaet KRAGE slette dine oplysninger igen.

RABEN
Hvis varen leveres med transportfirmaet RABEN (Raben Logistics Polska sp. z o.o., ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo k. Poznania, Poland), og såfremt du har givet tilladelse hertil i løbet af bestillingsprocessen, videregiver vi din e-mailadresse iht. DSGVO, art. 6 afs. 1 lit. a, således at transportfirmaet har mulighed for at aftale et nærmere leveringstidspunkt. Hvis du ikke har givet denne tilladelse, nøjes vi med at videregive navn og adresse iht. DSGVO, art. 6 afs. 1 lit. b. Vær opmærksom på at det i så fald ikke er muligt at sende sporingsinformation og aftale detaljer for leveringstidspunktet.
Du kan når som helst fortryde og bede transportfirmaet RABEN slette dine oplysninger igen.

GLS
Hvis varen leveres med pakketransportfirmaet GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 – 7, 36286 Neuenstein, Allemagne; General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki, Poland), og såfremt du har givet tilladelse hertil i løbet af bestillingsprocessen, videregiver vi din e-mailadresse iht. DSGVO, art. 6 afs. 1 lit. a, således at transportfirmaet har mulighed for at aftale et nærmere leveringstidspunkt. Hvis du ikke har givet denne tilladelse, nøjes vi med at videregive navn og adresse iht. DSGVO, art. 6 afs. 1 lit. b. Vær opmærksom på at det i så fald ikke er muligt at sende sporingsinformation og aftale detaljer for leveringstidspunktet.
Du kan når som helst fortryde og bede transportfirmaet GLS slette dine oplysninger igen.

DHL
Hvis varen leveres med transportfirmaet DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), og såfremt du har givet tilladelse hertil i løbet af bestillingsprocessen, videregiver vi din e-mailadresse iht. DSGVO, art. 6 afs. 1 lit. a, således at transportfirmaet har mulighed for at aftale et nærmere leveringstidspunkt. Hvis du ikke har givet denne tilladelse, nøjes vi med at videregive navn og adresse iht. DSGVO, art. 6 afs. 1 lit. b. Vær opmærksom på at det i så fald ikke er muligt at sende sporingsinformation og aftale detaljer for leveringstidspunktet.
Du kan når som helst fortryde og bede transportfirmaet DHL slette dine oplysninger igen.

DACHSER
Hvis varen leveres med transportfirmaet DACHSER (DACHSER Sp. z o.o., Sosnowiec 15 B, 95-010 Stryków, Poland), og såfremt du har givet tilladelse hertil i løbet af bestillingsprocessen, videregiver vi din e-mailadresse iht. DSGVO, art. 6 afs. 1 lit. a, således at transportfirmaet har mulighed for at aftale et nærmere leveringstidspunkt. Hvis du ikke har givet denne tilladelse, nøjes vi med at videregive navn og adresse iht. DSGVO, art. 6 afs. 1 lit. b. Vær opmærksom på at det i så fald ikke er muligt at sende sporingsinformation og aftale detaljer for leveringstidspunktet.
Du kan når som helst fortryde og bede transportfirmaet DACHSER slette dine oplysninger igen.

Parcel Perform
Dette websted benytter pakkesporing via tjenesten Parcel Perform Pte. Ltd, 38 Dakota Crescent #16-09, Singapore 399938, Singapore („Parcel Perform“). Parcel Perform samler mange forskellige pakketransportfirmaer så du kun behøver at søge et sted. Parcel Perform sender automatiske e-mails til kunderne hvor man kan se, hvor langt pakken er nået. Af hensyn til loven om beskyttelse af personlige oplysninger skal vi bede om kundens samtykke til at videregive for- og efternavn, faktura- og leveringsadresse, e-mailadresse og telefonnummer til Parcel Perform. Disse persondata anvendes kun til at forfølge pakken, ikke til andre formål og videregives ikke til tredje part. Kunden kan til enhver tid fortryde sit samtykke (skriv blot til os via vores kontaktformular). Kunder der ikke samtykker, kan ikke anvende Parcel Performs pakkesporingsservice. Læs Parcel Performs erklæring om beskyttelse af personlige data her: https://www.parcelperform.com/privacy.

Linnworks
Bestillingen afvikles af vores samarbejdspartner Linnworks (Linn Systems Ltd, Suite 3, 2-4 Southgate, Chichester, West Sussex, PO19 8DJ, United Kingdom). Kundens navn, adresseoplysninger og evt. andre persondata videregives til Linnworks, iht. art. 6 Afs. 1 lit. b GDPR (generel forordning om databeskyttelse). Persondata videregives kun i det omfang de er relevante ift. online-handlen. Linnworks politik om beskyttelse af personlige oplysninger kan læses her: https://www.linnworks.com/linn-systems-privacy-policy.

Forsendelse med Coureon
Til afsendelse af pakken anvender vi forsendelsesfirmaet Coureon (Coureon Logistics GmbH, Wattstraße 11, D-13355 Berlin, Tyskland). Coureon er et firma der formidler kontakten til de nationale pakketransportfirmaer, og giver dem detaljerne vedrørende din bestilling. Hertil videregiver vi dine persondata (for- og efternavn, regnings- og leveringsadresse). Vi videregiver dog kun de personlige data der er nødvendige for at levere pakken. Læs Coureons erklæring om beskyttelse af personlige data her: https://www.coureon.com/de/datenschutz/.

Trusted Returns
Til varereturneringer har vi som samarbejdspartner Trusted Returns GmbH, Peter-Joseph-Lenné-Str. 5, D-51377 Leverkusen, Tyskland. Kunderne kan bede om at få sendt en vare retur direkte på vores hjemmeside. Til afviklingen af denne returforsendelse videregives kundens adresseoplysninger m.m. til Trusted Returns, iht. art. 6 Afs. 1 lit. b DSGVO. På basis af de oplysninger kunden har indtastet i formularen, og ved hjælp af Trusted Returns software, ser vi om kunden er berettiget til at sende en vare retur, og finder i så fald den bedste returforsendelsesløsning til kunden. Når returforsendelsesprocessen er helt afsluttet, bliver kundens data slettet igen. Trusted Returns er forpligtet til at behandle kundeoplysninger fra expondo i overensstemmelse med loven om beskyttelse af personlige oplysninger. Læs mere her: https://trustedreturns.com/en

6.3 Anvendelse af betalingsudbydere (som f.eks).

- Paypal
Ved betaling med Paypal, kreditkort, via Paypal, direkte betaling via Paypal eller – hvis det tilbydes - "Køb på regning " eller „Afbetaling“ via PayPal videregiver vi dine betalingsoplysninger ved gennemførelsen af betalingen til PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende "PayPal"). Videregivelsen sker jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR, og kun hvis det er nødvendigt til gennemførelsen af betalingen.
Ved betaling med kreditkort via Paypal, direkte betaling via Paypal eller – hvis det tilbydes - "Køb på regning " eller „Afbetaling“ via PayPal forbeholder PayPal sig ret til at gennemføre en kreditvurdering. I givet fald behandles dine betalingsoplysninger i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR på grundlag af PayPals berettigede interesse i at videregive oplysninger om din kreditværdighed til kreditoplysningsbureauer. PayPal bruger resultatet af kreditvurderingen af den statistiske mulighed for betalingsmisligholdelse til at beslutte, om de vil stille den relevante betalingsmetode til rådighed. Kreditvurderingen kan indeholde sandsynlighedsværdier (de såkaldte score-værdier). Hvis der indgår sandsynlighedsværdier i kreditvurderingen, beregnes de på grundlag af en videnskabeligt anerkendt matematisk-statistisk metode. I beregningen af sandsynlighedsværdier indgår der bl.a., men ikke udelukkende, adressedata. Nærmere oplysninger om databeskyttelse, herunder de kreditoplysningsbureauer der bruges, findes i PayPals databeskyttelsesbestemmelser: https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=da_DK
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger ved at sende en besked til PayPal. PayPal har dog fortsat ret til at behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at gennemføre den kontraktmæssige betalingsproces.

 

-Klarna
For at kunne tilbyde dig de forskellige Klarna betalingsmåder er vi nødt til at videregive dine person- og kontaktoplysninger samt oplysninger om din bestilling til Klarna. Vi vil opfordre dig til at læse vores politik for beskyttelse af persondata for mere information om, hvordan vi indsamler og behandler dine persondata.

Anvendelse af disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning og Klarnas politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

-Adyen
Hvis du har valgt en betalingsform, som håndteres af Adyen, afvikles betalingen via Adyen, Simon Carmiggeltstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam, Holland. Kundens navn, adresse, IBAN, BIC, regningsbeløb, valuta og transaktionsnummer videregives til Adyen. iht. art. 6 Afs. 1 lit. b GDPR (generel forordning om databeskyttelse). Persondata videregives alene med det formål at afvikle betalingen, og kun i det omfang de er relevante ift. betalingsafviklingen med Adyen.

-Wallee
Hvis du har valgt en betalingsform, som administreres af Wallee, afvikles betalingen via Wallee customweb GmbH, General-Guisan-Strasse 47 31, CH-8400 Zürich, Schweiz. Kundens navn, adresse, kontonummer, registreringsnummer, evt. kreditkortnummer, regningsbeløb, valuta og transaktionsnummer videregives til Wallee. Persondata videregives alene med det formål at afvikle betalingen, og kun i det omfang de er relevante ift. betalingsafviklingen med Wallee.

7) Avendelse af videoer

Anvendelse af YouTube-videoer

Dette websted bruger YouTubes integreringsfunktion til at vise og afspille videoklip fra udbyderen „YouTube“, som tilhører Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Her gælder den udvidede beskyttelse af dataoplysninger, som ifølge udbyderen betyder, at brugeroplysninger ikke lagres før videoklippet afspilles. Hvis et integreret YouTube-videoklip startes, bruger „YouTube“ cookies til at indsamle af oplysninger om brugerens adfærd. Ifølge ”YouTube” bruges de bl.a. til at registrere videostatistikker, forbedre brugervenligheden og forhindre misbrug. Hvis du er logget på Google, knyttes dine personoplysninger direkte til din konto, når du klikker på et videoklip. Hvis du ikke vil have, at YouTube knytter dine personoplysninger til din profil, skal du logge af, inden du aktiverer knappen. Google gemmer dine oplysninger (selv hvis du ikke er logget på) som brugerprofiler og analyserer dem. En sådan analyse foregår i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR på grundlag af Googles berettigede interesse i at indføje af personlig reklame, markedsundersøgelse og/eller designe webstedet efter behov. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af sådanne brugerprofiler, men det kræver at du henvender dig hos YouTube.

Uanset om den indlejrede video afspilles eller ej, oprettes en forbindelse til Googles netværk „DoubleClick“, hver gang dette websted hentes, hvilket muligvis medfører yderligere behandling af data, som vi ikke har indflydelse på.

Google LLC med hjemsted i USA har tilsluttet sig EU-USA databeskyttelsesaftalen „Privacy Shield“, som sørger for at det niveau af databeskyttelse, der gælder i EU, overholdes.

Flere oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger hos „YouTube“ findes i udbyderens erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på:www.google.com/policies/privacy/

8) Online-marketing

Dette websted bruger net-reklameprogrammet "Google AdWords" og, i forbindelse med Google AdWords, konverteringssporingen fra Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Vi bruger Google Adwords' tjenester, som er reklamemidler, der kaldes GoogleAdwords, til at tiltrække folks opmærksomhed til vores fremragende tilbud på eksterne websteder. Vi bruger oplysningerne fra reklamekampagnerne til at finde ud af hvor effektive de enkelte reklametiltag er. Det er en del af vores interesse i, at vise dig reklamer, der kunne interessere dig, gøre vores websted mere interessant for dig og komme frem til en fair beregning af reklameomkostningerne.

Der oprettes en cookie for konverteringssporingen, når en bruger klikker på en AdWords-reklame, som Google har offentliggjort. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer. Cookies bliver sædvanligvis ugyldige efter 30 dage og bruges ikke til personlig identificering. Hvis brugeren besøger bestemte sider på dette websted, og tiden ikke er udløbet endnu, kan vi sammen med Google se, at brugeren har klikket på reklamen og er blevet dirigeret videre til denne side. Alle AdWords-kunder får hver deres cookie. På den måde kan cookies ikke spores gennem AdWords-kundernes hjemmesider. Oplysningerne fra konverteringscookies, bruges til at udarbejde statistikker for de AdWords-kunder, der har bestemt sig for at bruge konverteringssporing. Kunderne får at vide, hvor mange brugere, der har klikket på deres reklame, er blevet dirigeret videre til en side, der har et konverteringssporings-tag. De får dog ingen oplysninger, der kan identificere brugere personligt. Hvis du ikke vil deltage i sporingen, kan du slå det fra ved at deaktivere Google AdWords konverteringssporingscookien i din internetbrowsers brugerindstillinger. Så registreres du ikke i konverteringssporingsstatistikkerne. Vi bruger Google Adwords på grund af vores berettigede interesse i målrettet reklame i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Google LLC med hjemsted i USA har tilsluttet sig EU-USA databeskyttelsesaftalen „Privacy Shield“, som sørger for at det niveau af databeskyttelse, der gælder i EU, overholdes.

Yderligere oplysninger om Googles regler om databeskyttelse findes på: https://policies.google.com/privacy?gl=it&hl=da

Cookies til reklameformål kan slås fra permanent ved at forhindre dem med en tilsvarende indstilling i din browser eller ved at hente og installere det browser-plugin, der findes på dette link:
http:// https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=da

Vær opmærksom på, at nogle funktioner på dette websted muligvis ikke kan bruges eller kun kan bruges delvist, hvis du har slået cookies fra.

9) Webanalysetjenester

- Google Universal Analytics
Dette websted bruger Google Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics bruger såkaldte "cookies", som er tekstfiler, der gemmes på din computer og gør at vi kan analysere hvordan du bruger webstedet. De oplysninger om hvordan du bruger dette websted (herunder den forkortede IP-adresse), der genereres af cookien, sendes som regel til en Google-server i USA, hvor de gemmes.
Dette websted bruger udelukkende Google Analytics med den udvidede funktion "_anonymizeIp()" som gør, at IP-adresser kun behandles i en forkortet form, så oplysningerne ikke kan sættes direkte i forbindelse med en person. Denne udvidelse gør, at Google forkorter din IP-adresse inden for den Europæiske Unions medlemsstater eller andre parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Hele IP-adressen overføres kun til en Google-server i USA i undtagelsestilfælde og forkortes der. I disse undtagelsestilfælde sker behandlingen i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR på grundlag af vores berettigede interesse i statistisk analyse af brugeradfærd til optimering og markedsføring.
Google bruger disse oplysninger på vores vegne for at analysere hvordan du bruger webstedet, lave rapporter om aktivitet på hjemmesiden og tilbyde os yderligere tjenester i forbindelse med brug af webstedet og internettet. Den IP-adresse, der overføres fra din browser i forbindelse med Google Analytics, sættes ikke i forbindelse med andre data fra Google.
Du kan forhindre lagring af cookies ved at ændre din browsers indstillinger tilsvarende; dog gør vi dig opmærksom på, at det i så fald kan være at du ikke kan bruge alle funktionerne på dette websted. Desuden kan du forhindre at Google registrerer de data, der genereres af cookien om hvordan du bruger webstedet (herunder din IP-adresse) og at Google behandler disse data ved at hente og installere det browser-plugin, der findes på følgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Som alternativ til browser-pluginnet eller i browserne på mobile enheder, kan du klikke på følgende link for at oprette en opt-out-cookie, som forhindrer fremtidig indsamling af dine data gennem Google Analytics (opt out fungerer kun i denne browser og kun for dette domæne; hvis du sletter dine cookies i denne browser, skal du klikke på linket igen):Slå Google Analytics fra
Google LLC med hjemsted i USA har tilsluttet sig EU-USA databeskyttelsesaftalen „Privacy Shield“, som sørger for at det niveau af databeskyttelse, der gælder i EU, overholdes.
Dette websted bruger desuden Google Analytics til en cross-device-analyse af besøgsstrømmen, der gennemføres via et bruger-id. Du kan slå cross-device-analysen af din brug fra i din kundekonto under „Mine oplysninger“, „personlige oplysninger“.
Flere oplysninger om behandlingen af brugeroplysninger hos Google Analytics findes i Googles erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

- Zenloop
Vi arbejder sammen med zenloop GmbH, Erich-Weinert-Straße 145, D-10409 Berlin, Tyskland. zenloop er en Business-to-Business Software-as-a-Service platform der gør det muligt for os, at indsamle og analysere kundefeedback igennem forskellige kanaler. Således kan vi forbedre vores udbud og tilpasse det kundernes behov. Derudover indsamler zenloop dine svar på undersøgelserne. zenloop overholder reglerne for beskyttelse af personlige oplysninger, art. 6 afs. 1 lit. f DSGVO. Vi har lavet en aftale med zenloop iht. art. 28 afs. 3 DSGVO da vi er overbevist om, at zenloop teknisk og organisatorisk er i stand til at leve op til DSGVO's regler for beskyttelse af personlige oplysninger, således at jeres rettigheder ikke bliver krænket. Mere information kan findes under persondatapolitiken på www.zenloop.com.

- Momentive Europe UC (Survey Monkey)

Denne hjemmeside samarbejder med Momentive Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Irland og anvender deres platform Survey Monkey. Survey Monkey er en såkaldt Software as a Service-platform der giver os mulighed for at lave tilfredshedsundersøgelser om vores produkter og service ved at sende e-mails til kunderne. Udsendelsen af disse brugerundersøgelser følger kun såfremt der foreligger en udtrykkelig tilladelse hertil (iht. art. 6 afs. 1 lit. a GDPR - generel forordning om databeskyttesle).

Til den statistiske analyse af disse brugerundersøgelser anvender Momentive kontaktoplysninger (e-mailadresse og navn) samt adfærds-, maskin- og browserdata, såfremt der udtrykkeligt er blevet givet tilladelse hertil (iht. art. 6 afs. 1 lit. a GDPR). Denne tilladelse kan når som helst fortrydes med omgående virkning.

Såfrem der indgår persondata, behandles disse altid fortroligt (iht. art. 6 afs. 1 lit. a GDPR) og kun i det omfang det er nødvendigt i den statistiske behandling af kundetilfredsheden med det formål at optimere vores hjemmeside.

Vi har indgået en kontrakt med Momentive som forpligter os til at behandle alle persondata fortroligt, og ikke videregive dem til tredje part.

For yderligere oplysninger om Momentive (Survey Monkeys) persondatapolitik, se under https://www.surveymonkey.de/mp/legal/privacy/

10) Retargeting/ Remarketing/Reklameanbefaling

Vores websted bruger funktionen Google AdWords Remarketing, og reklamerer hermed for dette websted i Google-søgeresultaterne og på tredjeparters websteder. Udbyderen er Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google lægger en cookie i browseren på dit terminaludstyr, der bruger et cookie-id, der registreres under et pseudonym og på grundlag af de sider, du har besøgt, til at tilpasse reklamer automatisk i forhold til dine interesser. Behandlingen sker på grundlag af vores berettigede interesse i at markedsføre vores websted jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Behandling af data ud over dette sker kun, hvis du har givet Google samtykke til, at din internet- og app-browserhistorik fra Google knyttes til din Google-konto, og at oplysninger fra din Google-konto bruges til at sende dig personaliserede reklamer, som du ser på nettet. Hvis du er logget på Google mens du besøger vores websted, bruger Google dine oplysninger sammen med oplysninger fra Google Analytics til at oprette og definere en liste over målgrupper til cross-device remarketing. I den forbindelse knytter Google midlertidigt dine personlige oplysninger til Google Analytics-data, så de kan danne målgrupper.

Cookies til reklameformål kan slås fra permanent ved at forhindre dem med en tilsvarende indstilling i din browser eller ved at hente og installere det browser-plugin, der findes på dette link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternativt kan du hente oplysninger om anbringelse og indstillinger af cookies hos Digital Advertising Alliance på adressen www.aboutads.info. En anden mulighed er at indstille din browser, så du får besked om placeringen af cookies, og at du i hvert enkelt tilfælde kan bestemme, om du vil tillade cookies, eller om du vil tillade brug i bestemte tilfælde, eller om du generelt vil blokere dem. Hvis du ikke accepterer cookies, kan omfanget af funktioner på vores hjemmeside være begrænset.

Google LLC med hjemsted i USA har tilsluttet sig EU-USA databeskyttelsesaftalen „Privacy Shield“, som sørger for at det niveau af databeskyttelse, der gælder i EU, overholdes.

Nærmere oplysninger og bestemmelserne om databeskyttelse i forbindelse med reklame og Google kan du læse her:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/

11) Dine rettigheder

11.1 Den gældende lovgivning om databeskyttelse giver dig omfattende rettigheder over for den dataansvarlige når det drejer sig om behandling af dine personlige oplysninger (ret til indsigt og intervention), og beskrives efterfølgende:

 • Ret til indsigt jf. Art. 15 i GDPR.
 • Ret til berigtigelse jf. Art. 16 i GDPR.
 • Ret til sletning jf. Art. 17 i GDPR.
 • Ret til begrænsning af behandling jf. Art. 18 i GDPR.
 • Ret til underretning jf. Art. 19 i GDPR.
 • Ret til dataportabilitet jf. Art. 20 i GDPR.
 • Ret til at trække sit samtykke tilbage jf. Art. 7, stk. 3 i GDPR.
 • Ret til at klage jf. Art. 77 i GDPR.

11.2 RET TIL INDSIGELSE

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED EN INTERESSEAFVEJNING PÅ GRUNDLAG AF EN OVERORDNET BERETTIGET INTERESSE, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD DENNE BEHANDLING AF GRUNDE, DER VEDRØRER DIN SÆRLIGE SITUATION, MED FREMTIDIG VIRKNING.
HVIS DU GØR BRUG AF DIN RET TIL INDSIGELSE, STANDSER VI BEHANDLINGEN AF DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER. VI KAN DOG FORTSÆTTE BEHANDLINGEN, HVIS VI KAN PÅVISE VÆGTIGE, LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, DER GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER HVIS BEHANDLINGEN ER NØDVENDIG FOR, AT RETSKRAV KAN FASTLÆGGES, GØRES GÆLDENDE ELLER FORSVARES.

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYNINGER TIL SÅDAN MARKEDSFØRING. DU KAN GØRE INDSIGELSE SOM BESKREVET OVENFOR.

HVIS DU GØR BRUG AF DIN RET TIL INDSIGELSE, INDSTILLER VI BEHANDLINGEN AF DE BERØRTE OPLYSNINGER TIL DIREKTE MARKEDSFØRING.

12) Periode for lagring af personoplysninger

Perioden for lagring af personoplysninger bestemmes af den opbevaringsperiode, der er fastsat i den respektive lovgivning (f.eks. handels- og skatteretlige opbevaringsperioder). Når fristen er udløbet, slettes de pågældende oplysninger rutinemæssigt, såfremt de ikke længere er nødvendige for at opfyldelse eller indgå aftalen og/eller, at vi ikke har nogen legitim interesse i at lagre dem yderigere.


DOCID: ##ITK-0633650c8634473b9c1b9ba88320c30b##

 

Version: 201805072118