Fortrydelsesret

FORTRYDELSESRET

Du kan sende varen retur indenfor 30 dage uden angivelse af grund.

Fotrydelsesfristen udløber 30 dage efter leveringsdatoen på den sidste pakke fra din bestilling, uanset om den er blevet leveret til dig eller en anden i husstanden.

For at udøve fortrydelsesretten, skal du meddele os (expondo GmbH, Köpenicker Str. 54, 10179 Berlin,Tyskland, [email protected], eller via vores kontaktformular) din beslutning om at træde tilbage fra denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Du kan benytte den nedenstående standardfortrydelsesformular til formålet, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra leveringsomkostninger som følge af at du har valgt en dyrere fragtform end standardleveringen, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten. Vi vil dog trække penge fra det fulde beløb såfremt der opstår transportskader, der skyldes utilstrækkelig indpakning af returforsendelsen fra kundens side. Vi gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig. Under alle omstændigheder pålægges du ingen gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi foretager tilbagebetalingen når vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der indtræffer først.

Du skal afsende eller aflevere varerne til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du har givet os din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten. Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne inden udløb af fristen på de 14 dage.

Vi betaler returportoen såfrem du inden returneringen har taget kontakt til os via vores kontaktformular, og har aftalt tilbagesendelsesmetoden med os, eller har anvendt vores returportal. Såfremt du har sendt varen tilbage på egen hånd uden forudgående aftale, erstatter vi ligeledes returomkostningerne, dog med et loft på 22 GBP/ 25 EUR (186 DKK), hvis du indenfor 14 dage tager kontakt til os via kontaktformularen, og giver os postfirmaets kvittering for returforsendelsen. Vi erstatter returomkostningerne med samme betalingsmetode som du oprindelig betalte varen med, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Der beregnes ikke noget gebyr. I øvrige tilfælde skal du selv dække de ummiddelbare omkostninger for returforsendelsen.

Du hæfter kun for en eventuel forringelse af varernes værdi hvis forringelsen skyldes, at varerne ikke er blevet anvendt korrekt, eller ikke er blevet anvendt til formålet.

 

General information

1) Du bedes undgå at beskadige og tilsmudse varen. Varen skal så vidt muligt leveres tilbage til os i den originale emballage med samtlige tilbehørsdele og alle emballagekomponenter. Anvend om nødvendigt en beskyttende yderemballage. Hvis du ikke længere er i besiddelse af den originale emballage, bedes du sørge for at anvende en emballage, der i tilstrækkelig grad beskytter mod transportskader.

2) Send ikke varer retur med spedition.

3) Vær opmærksom på, at de ovenstående generelle oplysninger ikke er nogen forudsætning for en virksom udøvelse af fortrydelsesretten.