Fortrydelsesret

Vejledning om fortrydelsesret & Standardfortrydelsesformular

For at yde vores kunder en så god service som muligt, har vi besluttet at udvide den normale 14-dages fortrydelsesret til 30 dage.

A. Vejledning om fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Du kan indenfor 30 dage fortryde købet uden angivelse af grund.

Fotrydelsesfristen udløber 30 dage efter den dag den sidste forsendelse fra din bestilling er blevet leveret til dig eller en anden i husstanden.

For at udøve fortrydelsesretten, skal du meddele os (expondo GmbH, Köpenicker Str. 54, 10179 Berlin,Tyskland, fax: +49 30 209 930 539, eller via vores kontaktformular) din beslutning om at træde tilbage fra denne aftale i en utvetydig erklæring (f. eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular til formålet, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den mindst bekostelige form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten. Vi gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig. Under alle omstændigheder pålægges du ingen gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter, hvilket tidspunkt der er tidligst.

Du skal afsende eller aflevere varerne til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du har givet os din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten. Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne inden udløb af fristen på de 14 dage.

Vi betaler returportoen såfrem du inden returneringen har taget kontakt til os via vores kontaktformular, og har aftalt tilbagesendelsesmetoden med os, eller har anvendt vores returportal. Såfremt du har sendt varen tilbage på egen hånd uden forudgående aftale, erstatter vi ligeledes returomkostningerne, dog med et loft på 186 DKK/ 25 EUR, hvis du indenfor 14 dage tager kontakt til os via kontaktformularen, og giver os postfirmaets kvittering for returforsendelsen. Vi erstatter returomkostningerne med samme betalingsmetode som du oprindelig betalte varen med, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Der beregnes ikke noget gebyr. I øvrige tilfælde skal du selv dække de ummiddelbare omkostninger for returforsendelsen.

Du hæfter kun for en eventuel forringelse af varernes værdi, hvis forringelsen skyldes anden håndtering af varerne, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Generelle oplysninger

Du bedes undgå at beskadige og tilsmudse varen. Varen skal så vidt muligt leveres tilbage til os i den originale emballage med samtlige tilbehørsdele og alle emballagekomponenter. Anvend om nødvendigt en beskyttende yderemballage. Hvis du ikke længere er i besiddelse af den originale emballage, bedes du sørge for at anvende en emballage, der i tilstrækkelig grad beskytter mod transportskader. Vær opmærksom på, at de ovenstående generelle oplysninger ikke er nogen forudsætning for en virksom udøvelse af fortrydelsesretten.

B. Standardfortrydelsesformular

Hvis du ønsker at gøre din fortrydelsesret gældende, bedes du udfylde og returnere denne formular.

Til

expondo GmbH
Köpenicker Str. 54
10179 Berlin
Tyskland / Germany
Fax: +49 30 209 930 539

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med den indgåede aftale om følgende varer (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestilt den (*) ____________ / modtaget den (*) __________________

Regningsnummer ____________ Bestillingsnummer __________________

________________________________________________________
Forbrugerens/forbrugernes navn(e)

________________________________________________________
Forbrugerens/forbrugernes adresse

________________________________________________________
Forbrugerens/forbrugernes underskrift(er) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

_________________________
Dato

(*) Det ikkerelevante udstreges