Brugte batterier

Brugte batterier

Gælder apparater med tilhørende batterier:

1. Aflevering af brugte batterier
Batterier må ikke smides ud sammen med det øvrige husholdningsaffald men i særligt dertil indrettede beholdere. Disse batteribeholdere forefindes enten der hvor du normalt afleverer dit affald eller i supermarkeder og andre butikker. For at få henvist det nærmeste sted du kan aflevere brugte batterier, vil vi bede dig tage kontakt til din kommune. Vi er som forhandler af batterier forpligtet til at tage de gamle batterier tilbage. I kan derfor sende frankeret eller aflevere på følgende adresse:

expondo GmbH
Köpenicker Str. 54
10179 Berlin
Tyskland / Germany
2. Symbolerne på batterierne
Batterierne er mærket med et symbol der forestiller en skraldespand med kryds henover. Symbolet betyder at disse batterier ikke må smides ud sammen med det øvrige husholdningsaffald. Batterier der indeholder mere end 0,0005 vægtprocent kviksølv, mere end 0,002 vægtprocent kadmium eller mere end 0,004 vægtprocent bly vil under skraldespandssymbolet være mærket med den kemiske betegnelse for det pågældende stof, "Cd" for kadmium, "Pb" for bly og "Hg" for kviksølv.